1. فرزانه باخدای رودی , منصور معتمدی , سیماوکلام حضرت علی درآیین مسلک اخلاقی واجتماعی فتوت , همایش نهج البلاغه وعلوم انسانی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۱